Afkortingen Phildar PatronenBrei- en haakpatronen staan altijd vol met afkortingen, dit om de omschrijvingen zo beknopt mogelijk te houden. Korte omschrijvingen maakt het lezen van patronen eenvoudiger/sneller, omdat er veel gebruik wordt gemaakt van dezelfde steken en technische handelingen. Een omschrijving met volledige woorden zou onoverzichtelijk kunnen worden en neemt heel veel ruimte waardoor de bladen extra duur zouden worden. Veel van de afkortingen spreken voor zich en zijn bij de verschillende merken hetzelfde. Zijn de patronen vertaald, dan kan er wel eens een vaste term/afkorting anders worden omschreven. In de boeken van Phildar staan alle afkortingen en gebruikte steken omschreven en soms met tekeningen uitgelegd. Deze staan aan het begin van het patroonboek na de foto's van de modellen.

Afkortingen uit de boeken van Phildar:
afgeh. = afgehaald(e)
afgek. = afgekant(e)
afh. = afhalen
afk. = afkanten
av. = averecht(e)
br. = brei(en)
dubb. = dubbel(e)
eev. = eenvoudig(e)
gebr. = gebreid(e)
gedr. = gedraaid(e
gestr. = gestreept(e)
h. = hoogte
herh. = herhaal
ied. = ieder(e)
kl. = kleur
kwal. = kwaliteit
m.a.w. = met andere woorden
meerd. = meerdering(en) / meerderen
midd. = middelste
mind. = minderen
nld. = naald(en)
nr. = nummer
overgeh. = overgehalen
p. = pagina ('s)
r. = rechte
ref. = referentie
rest. = resterend(e)
st. = steek / steken
tot. = totaal
volg. = volgende
weerz. = weerzijde

haakwerk
dubb.stk. = dubbel stokje
h.stk. = half stokje
h.v. = halve vaste
kst. = kettingsteek
l. = losse
stk. = stokje