Het gebruik van de www.hobbydoos.nl website en de hieraan gelinkte Internet sites van info4you (hierna te noemen: "de ondernemingen") is onderworpen aan de volgende bepalingen en beperkingen. De toegang tot en het gebruik van deze sites (hierna te noemen: "de sites") impliceert dat de gebruiker het onderstaande aanvaardt:

Elke info4you onderneming wijst expliciet iedere aansprakelijkheid af voor enige schade die het gevolg is van, of samenhangt met de toegang tot of het gebruik van de sites. De foutloze en/of ononderbroken werking van de sites kan niet worden gegarandeerd.

Er zal door geen van de ondernemingen enige garantie of verklaring worden afgegeven, expliciet noch impliciet, ten aanzien van de redelijkheid, de juistheid dan wel de volledigheid van de informatie die op de sites wordt gepubliceerd of via de sites toegankelijk is. De ondernemingen, bestuurders en/of medewekers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie en/of aanbevelingen die op de sites wordt/worden gepubliceerd of voor de informatie en/of aanbevelingen die via de sites beschikbaar is/zijn. Informatie en aanbevelingen kunnen op ieder moment zonder verdere vooraankondiging worden gewijzigd. Deze informatie kan en mag niet worden gebruikt voor advies over beleggingen noch voor fiscale of juridische doeleinden.

Alle afbeeldingen op de internetsites, waaronder begrepen alle teksten, foto’s, grafisch materiaal, grafieken, (handels)namen, logo’s, en alle merknamen zijn het volledige eigendom van danwel in licentie bij (een of meer van) de ondernemingen en vallen onder het copyright, recht van handelsmerk en/of enige ander intellectueel eigendomsrecht. Het (intellectueel) eigendomsrecht wordt op generlei wijze overgedragen aan de (juridische) entiteit die toegang heeft tot de betreffende internetsite. De inhoud van de sites is alleen bestemd voor privégebruik en mag niet voor commerciële doeleinden worden aangewend. Zonder schriftelijke toestemming vooraf van (een of meer) Info4You ondernemingen is het de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te kopiëren, over te dragen, verspreiden of circuleren of deze tegen betaling aan derden beschikbaar te stellen.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere internetsites die niet het eigendom zijn van info4you of een van haar ondernemingen zijn alleen opgenomen ter informatie van de gebruiker. Aansprakelijkheid voor de inhoud van dergelijke sites wordt niet aanvaard. Op deze sites zijn uitspraken over verwachtingen omtrent toekomstige gebeurtenissen opgenomen.

Privacy Policy Statement

This is the web site of Info4You BV.

Our postal address is
Tjaerdawei 43a
9105 KD Rinsumageast

We can be reached via e-mail at info@info4you.nl

For each visitor to our Web page, our Web server automatically recognizes no information regarding the domain or e-mail address.

We collect the domain name and e-mail address (where possible) of visitors to our Web page, the e-mail addresses of those who post messages to our bulletin board, the e-mail addresses of those who communicate with us via e-mail, the e-mail addresses of those who make postings to our chat areas, aggregate information on what pages consumers access or visit, user-specific information on what pages consumers access or visit, information volunteered by the consumer, such as survey information and/or site registrations.

The information we collect is used for internal review and is then discarded.

With respect to cookies: We use cookies to record session information, such as items that consumers add to their shopping cart, record user-specific information on what pages users access or visit, ensure that visitors are not repeatedly sent the same banner ads and third parties may be placing and reading cookies on your users’ browser or using web beacons to collect information.

If you do not want to receive e-mail from us in the future, please let us know by sending us e-mail at the above address, calling us at the above telephone number, writing to us at the above address.

From time to time, we make the e-mail addresses of those who access our site available to other reputable organizations whose products or services we think you might find interesting. If you do not want us to share your e-mail address with other companies or organizations, please let us know by calling us at the number provided above.

From time to time, we make our customer e-mail list available to other reputable organizations whose products or services we think you might find interesting. If you do not want us to share your e-mail address with other companies or organizations, please let us know by calling us at the number provided above.

If you supply us with your postal address on-line you will only receive the information for which you provided us your address.

Persons who supply us with their telephone numbers on-line will only receive telephone contact from us with information regarding orders they have placed on-line.

Please provide us with your name and phone number. We will be sure your name is removed from the list we share with other organizations

With respect to Ad Servers: To try and bring you offers that are of interest to you, we have relationships with other companies that we allow to place ads on our Web pages. As a result of your visit to our site, ad server companies may collect information such as your domain type, your IP address and clickstream information. For further information, consult the privacy policies of:

From time to time, we may use customer information for new, unanticipated uses not previously disclosed in our privacy notice. If our information practices change at some time in the future we will post the policy changes to our Web site to notify you of these changes and provide you with the ability to opt out of these new uses. If you are concerned about how your information is used, you should check back at our Web site periodically.

Upon request we provide site visitors with access to all information [including proprietary information] that we maintain about them, contact information (e.g., name, address, phone number) that we maintain about them , a description of information that we maintain about them.

Upon request we offer visitors no ability to have factual inaccuracies corrected in information that we maintain about them

If you feel that this site is not following its stated information policy, you may contact us at the above addresses or phone number.